Prawo cywilne Doradztwo prawne i reprezentacja

Prawo cywilne

  • sprawy o zapłatę,  w tym o zapłatę z funduszu sekurytyzacyjnego;

  • roszczenia z umów cywilnoprawnych;

  • sprawy odszkodowawcze, m.in. z tytułu wypadków drogowych, błędów medycznych, nieszczęśliwych wypadków;

  • zadośćuczynienie

  • zasiedzenie, służebności

  • reprezentacja w sprawach spadkowych, m.in.: o przyjęcie / odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, wydziedziczenie, uznanie za niegodnego dziedziczenia, dział spadku;

  • polisolokaty