Prawo gospodarcze Doradztwo prawne i reprezentacja

Prawo gospodarcze

  • prowadzenie spraw z zakresu prawa gospodarczego,
  • obsługa procesów tworzenia, likwidacji i przekształceń spółek osobowych, kapitałowych,
  • kompleksowa obsługa spółek osobowych, kapitałowych, osób prowadzących działalność gospodarczą,
  • zastępstwo procesowe w postępowaniach o wpis lub zmianę wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) oraz przygotowanie odpowiedniej dokumentacji,
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa spółek handlowych, sporządzanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów przewidzianych prawem spółek handlowych,
  • reprezentacja w sporach wynikających ze stosunku spółki między udziałowcami lub akcjonariuszami oraz pomiędzy udziałowcami, akcjonariuszami i spółką,
  • obsługa innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • uczestnictwo w rokowaniach i negocjacjach obejmujących zawarcie lub zmianę umowy bądź ugody