Prawo karne Doradztwo prawne i reprezentacja

Prawo karne, karnoskarbowe, wykroczeń i wykonawcze

  • pomoc osobom zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym;
  • obrona oskarżonych w sprawach karnych, w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania i w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach;
  • obrona skazanych w postępowaniu wykonawczym, w takich sprawach jak o udzielenie przerwy w karze, odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego;
  • reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach karnych, występujących w charakterze oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela subsydiarnego lub oskarżyciela prywatnego;