Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Doradztwo prawne i reprezentacja

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  • reprezentacja we wszystkich sprawach ze stosunku pracy, m. in. o ustalenie istnienia / nieistnienia stosunku pracy, odszkodowania, przywrócenie do pracy, zaległe wynagrodzenia, urlopy pracownicze, zatrudnianie młodocianych, mobbing;
  • udzielanie porad prawnych oraz reprezentowanie pracowników w sporach z pracodawcą,
  • przygotowywanie dokumentów i aktów prawnych z zakresu prawa pracy (regulaminów, zarządzeń, pism, umów, kontraktów menedżerskich),
  • prawo ubezpieczeń społecznych – renty, emerytury, świadczenia przedemerytalne.