Doradztwo prawne i gospodarcze

Oferta

Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc prawną skierowaną zarówno do podmiotów gospodarczych,  jak i klientów indywidualnych.

Moje usługi charakteryzują się indywidualnym podejściem do każdej sprawy oraz profesjonalizmem. Świadcząc pomoc prawną, kieruję się zasadami etyki zawodowej, przy zachowaniu wysokich standardów świadczonych usług.

Oferta kierowana jest do Klientów indywidualnych, przedsiębiorców i instytucji na terenie Polski. Każdy Klient, przed przyjęciem sprawy zostanie poinformowany o przewidywanych kosztach świadczonej pomocy prawnej. Wynagrodzenie za udzieloną pomoc prawną może mieć charakter rozliczenia godzinowego, ryczałtowy bądź inny zgodny z ustaleniami z Klientem.

Oferta obejmuje reprezentację Klientów w postępowaniu sądowym i administracyjnym we wszystkich instancjach, pomoc w sporządzaniu pism procesowych, opinii prawnych oraz udział w postępowaniu mediacyjnym, w sprawach z zakresu takich dziedzin prawa jak: