Prawo administracyjne Doradztwo prawne i reprezentacja

Prawo administracyjne

  • sporządzanie odwołań, skarg;
  • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej i samorządowej we wszystkich instancjach;
  • reprezentacja w postępowaniu  przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;